dr hab. Joanna Dzionek-Kozłowska, prof. UŁ

konsultacje:   środy, 13:00-14:30
pokój:   A415
e-mail:   joanna.dzionek[at]uni.lodz.pl
tel.   42 635 55 69
   
ResearchGate profile

zainteresowania naukowe:

współczesna myśl ekonomiczna i historia ekonomii, historia gospodarcza, metodologia, filozofia nauki, systemy polityczne, zależności pomiędzy życiem gospodarczym a sferą polityki, etyczne aspekty działalności gospodarczej, relacja pomiędzy teorią ekonomii a etyką

od 2012 roku sekretarz naukowy "Annales. Ethics in Economic Life"
w październiku 2016 r. objęła funkcję Redaktora Naczelnego tego czasopisma

członek:
Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii
The Association for Institutional Thought (AFIT)
Forum Myśli Instytucjonalnej

zainteresowania pozanaukowe:

muzyka (Szostakowicz, Bach, Chopin, Hilary Hahn, Kings Singers i… Filharmonia Łódzka, zwłaszcza jeśli występy odbywają się poza budynkiem Filharmonii), literatura (ostatnio lit. faktu przede wszystkim, chociaż Gombrowicz rulezzz!), film, kulinaria

pokłosiem zainteresowań literackich
jest dwujęzyczna edycja zbioru wierszy
Tony'ego Broadwicka
The Naked Clown / Nagi klaun
w której opracowaniu miałam przyjemność uczestniczyć

      the_naked_clown (1258 kB)Tematyka seminarium magisterskiego:

Ekonomia behawioralna i instytucjonalna

Etyka życia gospodarczego. Ekonomia normatywna
etyka biznesu, społeczna odpowiedzialność biznesu, lobbing, korupcja, etyczne aspekty globalizacji, kodeksy etyczne, uczciwa konkurencja, rola ekonomistów jako doradców, ekonomia jako religia

Rola państwa w gospodarce - poszukiwanie "złotego środka"?
ewolucja; konsekwencje zmian w postrzeganiu polityki gospodarczej; doktryny polityczne - liberalizm, interwencjonizm, etatyzm, idea welfare state, socjalizm; błędy państwa a błędy rynku

Współczesne nurty ekonomii
nowa ekonomia instytucjonalna, teoria wyboru publicznego, ekonomia ewolucyjna, ekonomia behawioralna, teoria gier

Ewolucja instytucji ekonomicznych. Trajektorie rozwojowe państw, społeczeństw, organizacji i instytucji


Informacje na temat przygotowywania prac dyplomowych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ:

Zagadnienia na egzamin dyplomowy:

Portale udostępniające dane statystyczne:

Publikacje

[co-author: J. Neneman] Educated or Indoctrinated? Remarks on the Influence of Economic Teaching on Students’ Attitudes Based on Evidence from the Public Good Game Experiment, "Studies in Logic, Grammar and Rhetoric" 2021, 66(79), pp. 353-371. https://doi.org/10.2478/slgr-2021-0020

[co-author: R. Matera] Institutions without Culture: On Daron Acemoglu and James Robinson's Theory of Economic Development, "Journal of Economic Issues" 2021, 55(3), pp. 656-676. https://doi.org/10.1080/00213624.2021.1945885

[co-author: R. Matera] Which Institutions Are Really Needed to Reach Wealth? A Clarification of Acemoglu and Robinson's Concept, "Historyka. Studia Metodologiczne" 2020, 50, pp. 377-395.

[współautor: S.N. Rehman] The Chinese and American Students and the Trolley Problem: A Cross-cultural Study, "Journal of Intercultural Communication" 2020, 20(2), pp. 31-41.

[współautor: S.N. Rehman] Career Choices and Moral Choices.Changing Tracs in the Trolley Problem, "Studies in Logic, Grammar and Rhetoric" 2019, 59(72), pp. 177-189.

Metarefleksje o makroekonomii i polityce makro-ekonomicznej. Recenzja książki Tomasz Kwarciński, Agnieszka Wincewicz-Price (red.), Metaekonomia II. Zagadnieniaz filozofii makroekonomii, Kraków, Copernicus Center Press 2019, "Zagadnienia Filozoficzne w Nauce (Philosophical Problems in Science)" 2019, no. 67, pp. 262-268.

[współautor: S.N. Rehman] We Need Workers and You Need Jobs, What Can Go Wrong?, "Journal of Identity and Migration Studies" 2019, vol. 13, no. 1, pp. 21-34.

[współautor: S.N. Rehman] The Trolley Problem revisited. An exploratory study, "Annales. Ethics in Economic Life" 2018, vol. 21, no. 3, pp. 23-32.

Model homo oeconomicus. Geneza, ewolucja, wpływ na rzeczywistość gospodarczą,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018 [ss. 266]
Fragment (wstęp)

Treści zawarte w monografii stały się przyczynkiem do dyskusji podczas seminarium z cyklu "Filozofia i Ekonomia" organizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w maju 2019 r.
Zapis mojego wystąpienia
Koreferat dr hab. prof. UP Katarzyny Haremskiej
Koreferat dr hab. Tomasza Kopczewskiego

      Model homo oeconomicus

[współautorzy: K. Kowalski, R. Matera] The Effect of Geography and Institutions on Economic Development: The Case of Lodz, "Journal of Interdisciplinary History" 2018, vol. 48, no. 4, pp. 523-538.

Ekonomia behawioralna a model homo oeconomicus, wystąpienie na seminarium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego organizowanym wspólnie z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa, 17 stycznia 2018.
Zapis debaty: https://www.youtube.com/watch?v=-gsF44W008c

[współautorzy: K. Kowalski, R. Matera] Geography Matters. Environmental Factors that Affected the "Take-off" of Lodz, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych" 2017, vol. 76, pp. 223-248.

The early stages in the evolution of Economic Man. Millian and marginal approaches, "Annales. Ethics in Economic Life" 2017, vol. 20, no. 6, pp. 31-55.

[współautor: S.N. Rehman] Indoctrination, Preselection or Culture? Economic Education and Attitudes towards Cooperation, "Gospodarka Narodowa" 2017, vol. 292, no. 6, pp. 57-77.

[współautor: S.N. Rehman] Attitudes of Economics and Sociology Students towards Cooperation. A Cross-Cultural Study, "Economics and Sociology" 2017, vol. 10, no. 4, pp. 124-136, doi:10.14254/2071-789X.2017/10-4/10.

[współautor: T. Broadwick] Incorporating Group Projects in E-Learning: Challenges for the Educators, "Proceedings of the 12th International Conference On Virtual Learning" 2017, s. 176-182. (ISSN 1844-8933)

[współautor: R. Matera] O poszukiwaniu przyczyn bogactwa i nędzy narodów w teorii Darona Acemoglu i Jamesa A. Robinsona, "Gospodarka Narodowa" 2016, nr 5, s. 5-26.

Homo oeconomicus w XXI wieku. Imperializm ekonomii a ekonomia behawioralna, [w:] Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, red. M. Gorazda, Ł. Hardt, T. Kwarciński, Copernicus Center Press, Kraków 2016, s. 105-130.
(monografia zdobyła I nagrodę w konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii wydany w latach 2014-2016)

[współautor: R. Matera] Institutions Without Culture. A Critique of Acemoglu and Robinson's Theory of Economic Development, "Lodz Economics Working Papers" 2016 (9).

[współautor: S.N. Rehman] Tale of Two Cities. A Comparative Study of Relationship between Education and Economic Prosperity, "Lodz Economics Working Papers" 2016 (3).

[współautor: R. Matera] New Institutional Economics’ Perspective on Wealth and Poverty of Nations. Concise Rewiew and General Remarks on Acemoglu and Robinson’s Concept, "Scientific Annals of the ‟Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi. Economic Sciences" 2015, vol. 62, pp. 11-18, doi: 10.1515/aicue-2015-0032.

Economics in times of crisis. In search of a new paradigm in economic sciences, "Journal of Philosphical Economics: Reflections on Economic and Social Issues" 2015, vol. 9(1), Autumn 2015, pp. 52-72.

[współautor: R. Matera] Ethics in Economic Thought. Selected Issues and Various Perspectives, Lodz University Press & Jagiellonian University Press, Łódź-Kraków 2015.
Distribution outside Poland by Columbia University Press
(monografia uzyskała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego stopnia pierwszego)

Alfred Marshall’s Puzzles. Between Economics as a Positive Science and Economic Chivalry, "Lodz Economics Working Papers" 2015 (5).

Zróżnicowanie ścieżek transformacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy współczesnych teorii ekonomicznych, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2015, vol. 73, nr 1, s. 14-26.

Kasa biletowa. Per saldo, czyli cena muzyki, [w:] Filharmonia Łódzka. Spacer w przestrzeni, podróż w czasie, red. M. Wiśniak, Łódź 2015, s. 86-103.

Political Corruption and Electoral Systems Seen with Economists’ Lenses, "Annales. Ethics in Economic Life" 2014, vol. 17, no. 4, pp. 79-92.

Economics in Times of Crisis. In Search of a New Paradigm, "Lodz Economics Working Papers" 2014 (5).

Analiza instytucji i zmian instytucjonalnych A. Allana Schmida, "Ekonomia" 2013, nr 4, s. 42-53.

Systemy wyborcze a korupcja. Ujęcie ekonomiczne, [w:] Polityczna kreacja ładu ekonomicznego. Teoria i praktyka, red. M. Kalinowski, A. Pieczewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 87-99.

Ekonomia jako nauka pozytywna. Refleksje na marginesie „Ekonomii dobra i zła” Tomáša Sedláčka , „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2013, vol. 16, s. 335-344.

(Książka Tomáša Sedláčka stała się inspiracją do zorganizowania dyskusji na temat "Ekonomia dobra i zła. Idea społecznej gospodarki rynkowej w Polsce". Retransmisję ze spotkania, które odbyło się 6 marca 2014 roku w Klubie Polska 2025+ można obejrzeć tutaj; tezy panelistów i dodatkowe informacje zostały zamieszczone na portalu Klubu Polska 2025+ działającym przy Związku Banków Polskich)

Rynek a maksymalizacja dobrobytu w świetle dyskusji wokół koncepcji path dependence, „Studia ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2012, nr 101, s. 83-90.

Koncepcja path dependence w historii gospodarczej: przegląd najnowszych publikacji, [w:] Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku, red. R. Matera, A. Pieczewski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011, s. 265-280.

Rynek versus państwo w świetle dyskusji o path dependence, „Ekonomia i prawo” 2010, t. VI, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 87-99.

Transformacja ustrojowa z perspektywy koncepcji path dependence, [w:] Ekonomia 3. Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 74, Wrocław 2009, s. 213-227.

Koncepcja path dependence, czyli trajektorie rozwojowe w życiu gospodarczym, [w:] Instytucje i transformacja, [red.] J. Godłów-Legiędź, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 31-62.

Relacje ekonomii i historii gospodarczej w świetle Methodenstreit, [w:] Historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej a teoria ekonomii, red. J. Skodlarski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008, s. 101-113.

System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ss. 448.
(monografia uzyskała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego stopnia trzeciego)

Stanowisko Marshalla wobec niektórych kwestii „Sporu o metodę” (Methodenstreit), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Poznań 2007, R. LXIX, z. 2, s. 137-152.

System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla, „Dzieje Najnowsze” 2006, Rocznik XXXVIII, nr 2, s. 113-121.

Ekonomista jako kaznodzieja: George J. Stigler versus Alfred Marshall, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2006, Łódź 2006, t. 9, nr 1, s. 67-76.

Poza „Zasadami ekonomiki”: teoria pieniądza i cyklu koniunkturalnego Alfreda Marshalla, [w:] Z historii myśli ekonomicznej i historii gospodarczej. Księga jubileuszowa prof. dr hab. Wiesława Piątkowskiego, red. Janusz Skodlarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 35-55.

Alfred Marshall o roli państwa w gospodarce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa, red. U. Zagóra-Jonszta, s. 309-325.

Teoria handlu zagranicznego Alfreda Marshalla, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 2003, t. LXVIII, s. 149-170.

Kształtowanie się świadomości globalnej a rozwój myśli ekonomicznej, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica 169, 2003, s. 79-95.

Alfred Marshall. Ekonomia a etyka, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2002, t. 5, s. 119-126.

Teoria ekonomii a praktyka gospodarcza. Ujęcie marshallowskie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001, [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państw, pod red. U. Zagóry-Jonszty, s. 65-77.

[współautor: J. Godłów-Legiędź] Liberalizm wobec globalizacji. Z perspektywy historii myśli ekonomicznej, Wydawnictwo "Elipsa", Łódź 2000, [w:] Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji, t. I, s. 28-44.