Kolejna edycja konferencji odbędzie się w roku 2019
na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
mieszczącym się w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 41/43.

Program XXI Międzynarodowej Konferencji "Etyka w życiu gospodarczym"

Call for papersSzanowni Państwo!

Wychodząc naprzeciw niesłabnącej potrzebie refleksji na temat znaczenia etycznego aspektu prowadzenia działalności gospodarczej podjęliśmy się organizacji kolejnej, XXI edycji konferencji „Etyka w życiu gospodarczym”. Żywimy przekonanie, że w obliczu obecnych problemów stojących przed gospodarką europejską i globalną, wszelkie działania mogące wpłynąć na kształtowanie świadomości etycznej uczestników życia gospodarczego nabierają szczególnej wagi.

Wobec wyzwań stojących dziś przed edukacją wyższą, mających swe źródło zarówno w czynnikach demograficznych, jak i kulturowych, dostrzegamy również konieczność poszerzenia obszaru tematycznego konferencji poprzez podjęcie dyskusji na temat dylematów etycznych związanych z pracą naukową i aktywnością akademicką.

  

prof. Czesław Domański        

Kontakt:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Łódź, 90-214
ul. Rewolucji 1905r. nr 41
tel/fax +48 426355509
email: etykawgospodarce@uni.lodz.pl