W imieniu Redakcji czasopisma "Annales. Ethics in Economic Life" zapraszamy do przesyłania artykułów do naszego periodyku. Redakcja nie pobiera opłat za publikację.

Szanowni Państwo!

9 maja 1997 roku odbyła się pierwsza konferencja „Etyka w życiu gospodarczym” zorganizowana przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. W czasie pierwszej edycji organizatorzy podkreślali potrzebę refleksji nad etycznymi aspektami życia gospodarczego.

Kontynuując ponad dwudziestoletnią tradycję tych spotkań Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej podjęła się organizacji kolejnej, XXII edycji konferencji „Etyka w życiu gospodarczym”. Uważamy, że w kontekście wyzwań współczesnej gospodarki wszelkie działania mające na celu kształtowanie świadomości etycznej są ważnym celem Uniwersytetu.

  

Tegoroczna konferencja odbędzie się 23-24 maja na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego mieszczącym się w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 41/43.

dr hab. Rafał Matera        

Kontakt:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Łódź, 90-214
ul. Rewolucji 1905r. nr 41
tel/fax +48 42 635 55 09
email: etykawgospodarce@uni.lodz.pl